Контакт

Ви благодариме за вашиот интерес. За да контактирате со нас, ве молиме пополнете го формуларот подолу или контактирајте не директно.

Хотел Нар
Мрзенски Пат
Гегвелија, Македонија
ТЕЛ. +389 34 216314
ФАКС +389 34 216371
E-mail за резервација:
hotelnar@gmail.com

mapa gevgelija
Име:
Презиме:
Телефон:
E-mail:
Коментар:
Прати       Исчисти